syyskokous su 16.10.2016

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvitta­essa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu­jen ja ainaisjäsenmaksun suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta
8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

kokouspaikka yhdistyksen toimitilat. Osoite Satakunnankatu 32, 28130 Pori

Kokous alkaa kello 14.00.

Tervetuloa kaikki jäsenet!